Judovereniging Itaikan Purmerend en Zuidoostbeemster
Tarwestraat Geulenstraat Buurthuis Zuidoost

Informatie voor de ouders


Automatische incasso
De contributie betaalt u automatisch via een automatische incasso en wordt rond het begin van elk kwartaal afgeschreven.
 

Contributie per kwartaal  
Jeugdleden 5 t/m 15 jaar € 59,-
Jeugdleden 16 t/m 19 jaar € 70,-
Volwassenen vanaf 20 jaar € 89,-
   
Borg € 15,-
Inschrijfgeld € 15,-

Jeugd Sportfonds
Het is bij onze vereniging mogelijk om lid te zijn via het Jeugd Sportfonds. Dit is te regelen via www.jeugdfondssportencultuur.nl

Judo kleding
Voor judo heeft een lid een goed passend en net judopak nodig. Dit kan ook geregeld worden bij de leraar, die heeft in elke zaal verschillende maten judopakken liggen voor de leden. De kosten hiervoor liggen tussen de 25 en 30 euro, afhankelijk van de maat en dikte. Tweedehands pakken zijn ook te regelen met de leraar tegen een lagere prijs.
Zelf een judopak regelen mag uiteraart ook.

Verzuim
Over verzuim van langere duur (bijvoorbeeld door ziekte) wordt de leraar graag op de hoogte gebracht. Dat kan per mail of telefoon bericht.

Borg
Het komt gelukkig zelden voor dat we te maken hebben met wanbetaling. Toch heeft de vereniging een borg ingesteld als ‘financiële verzekering’. Bij inschrijving wordt dus een borg in rekening gebracht. Als een lid na een correcte opzegging de vereniging verlaat, wordt deze borg terug gestort.

Opzeggen
De vereniging kent een opzegtermijn van 1 kalender kwartaal.
Dat betekent dat u dient op te zeggen voor het laatste kalenderkwartaal dat u of uw kind nog lessen volgt. Bijvoorbeeld: bij opzegging in december, betaalt u contributie tot en met 31 maart.
De opzegging dient middels het uitschrijfformulier te gebeuren en ingeleverd te worden bij de leraar.
 

De vereniging heeft voor de judoka’s een verzekering afgesloten voor schade
die leden tijdens het lesuur aan niet-leden (bijvoorbeeld bezoekers) toebrengen
De kosten hiervan zijn verwerkt in de contributie